TILL ANMÄLAN

30 November 09:30 - 11:30Medelhavsmuseet

Ur ett 50-årsperspektiv vill tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med Karolinska Institutet uppmärksamma Sidas globala hälsoarbete och stöd till forskning. Vi kommer särskilt diskutera förhållandet mellan forskning och politik och dess betydelse för global hälsa över tid och idag, samt vilka investeringar och samarbeten som är avgörande för framtidens hälsoutveckling och genomförande av Agenda 2030.

Global Utmaning lanserar även "Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater - vägen till utveckling", en skrift med samlade reflektioner från Global Utmanings vårkonferens - Global Health in Conflict, Poverty and Fragility. Skriften lyfter särskilt vikten av långsiktigt hälsoarbete i sviktande och konfliktdrabbade stater för genomförandet av Agenda 2030.

Diskussionsfrågor:

  • Hur har hälsoläget samt riktning av hälsobiståndet förändrats över tid?
  • Vad har hälsoforskningen haft för betydelse för utvecklingssamarbetet?
  • Med den kompetensbas som finns på området i Sverige - hur når den ut? Vilket ansvar bär forskare för att evidensbaserad kunskap når politiken?
  • Vilka framtida investeringar och samarbeten behövs för en hållbar global hälsoutveckling? (Agenda 2030 och "leaving no one behind")


PROGRAM

09.00 Kaffe och registrering

09.30 Inledning: Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat 

09.45 Presentation: Khalif Bile Mohamud (MD, PhD), styrelseledamot i Somali-Swedish Researchers Association (tidigare WHO-chef i Pakistan, Iran och Afghanistan), om "Rebuilding the Swedish-Somali cooperation on action research after 26 years of conflict and fragility"

10.10 Panel 1: 50-årsperspektiv på utvecklingssamarbete och hälsoforskning - samverkan, framsteg, och lärdomar

  • Vinod Diwan, professor i epidemiologi, Karolinska Institutet, om erfarenheter av svenskt utvecklingsarbete i syd
  • Anders Molin, tidigare policyspecialist i global hälsa, Sida, om Sidas globala hälsoarbete över tid
  • Maria Teresa Bejarano, senior research advisor, Sida, om Sidas forskningsstöd över tid

10.45 Panel 2: Framtida investeringar och partnerskap för global hälsa - globala agendor, prioriteringar, och trender

  • Mikaela Hildebrand, sexualpolitiskt sakkunnig, RFSU, om prioriteringar och investeringar för SRHR
  • Tobias Alfvén, forskare i global hälsa, Karolinska Institutet, samt ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa, om samverkan mellan forskning och andra aktörer och hur vi breddar perspektivet på hälsa
  • Edna Soomre, programansvarig Hälsa, The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider), om hur informations- och kommunikationsteknik kan förbättra hälsa och utbildning globalt.

Välkommen!

Programmet uppdateras löpande.

Vid frågor, kontakta Rosanna Färnman, programansvarig Hälsa och Utveckling, rosanna.farnman(a)globalutmaning.se

TILL ANMÄLAN

Medverkande

Ulrika Modéer
statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin

Read more

Khalif Bile Mohamud
(MD, PhD), styrelseledamot i Somali-Swedish Researchers Association (tidigare WHO-chef i Pakistan, Iran och Afghanistan)

Read more

Vinod Diwan
professor i epidemiologi, Karolinska Institutet

Read more

Tobias Alfvén
forskare i global hälsa, Karolinska Institutet och ordförande i SLS kommitté för global hälsa

Read more

Anders Molin
tidigare policyspecialist i global hälsa, Sida

Read more

Maria Teresa Bejarano
senior research advisor, Sida

Read more

Mikaela Hildebrand
sexualpolitiskt sakkunnig, RFSU

Read more

Edna Soomre
programansvarig Hälsa, The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider)

Read more

Rosanna Färnman
projektledare Hälsa och Utveckling, Global Utmaning

Read more

Organisatörer

Tankesmedjan Global Utmaning @GlobalUt info@globalutmaning.se

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på kriser och utmaningar i de ekonomiska, ekologiska och sociala systemen genom att skapa plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle.

Tankesmedjan är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter.

Karolinska Institutet @Karolinskainst info@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. 

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.